Mrawouci

Mám svůj vlastní popis úrovní pokročilosti včetně přehledu zvládnuté gramatiky, počtu naučených slovíček a konverzačních témat. Když se budete angličtině věnovat pravidelně, tak si můžete „změřit“ své pokroky, uvidíte odkud kam jste se dostali. Pomůže Vám to v motivaci pro další učení.

Mé úrovně pokročilosti jsou pojmenované jako „mrawouci“ s různými barvami. Při dosažení určité úrovně získáte certifikát s „mravoukem“ příslušné barvy.

Dále také pracuji s nahrávkami. Jak nejlépe poznáte, že jste se v mluveném projevu posunuli dále? Nahraji si Vás, když ke mě přijdete a pak si Vás nahraji, jak mluvíte, podruhé po určité době a sami uslyšíte ten rozdíl! A pak si budete více věřit, protože na vlastní uši uslyšíte svůj vlastní projev :)

Ukázky nahrávek úspěšných klientů:

Daniela, začínala s angličtinou úplně od začátku s cílem naučit se angličtinu na výborné úrovni:

takto mluvila po dvou letech individuální výuky 1x týdně a poctivé domácí přípravě:

Daniela_English_08062015.mp3 (5341935)

a po dalším roce ve skupince se její mluvená angličtina zlepšila takto:

Daniela_English_29062016.mp3 (5123342)

 

Andrea, začala chodit na angličtinu s kamarádkou a i když měla teoretické znalosti ze střední školy, bála se promluvit:

rok a půl jsme upevňovali a ukotvovali a odblokovávali v přítomném čase:

Andrea_English_16032015.mp3 (2184253)

a povedlo se, po třech letech Andrea hlásí, že komunikuje na dovolené i s rodinou v cizině (ve všech časech :-))

Andrea_English_29062016.mp3 (2022503)

 

Jan je příkladem toho, jak poslech dělá divy :-) domácí úkoly se týkají toho, že poslouchá, dnes už cokoliv...

po dvou letech s angličtinou, kdy začínal od nuly, mluví takto:

Jan_English_09112016.mp3 (2681625)

 

Mirka si našla čas na sebe a na angličtinu i se dvěma malými dětmi:

Mirka_English_230914.mp3 (743130)

již po půl roce byly jasně slyšet pokroky díky zájmu, pečlivé domácí přípravě a pozitivnímu přístupu:

Mirka_English_160315.mp3 (1175300)

 

Luděk se účastní kurzů výuky angličtiny ve své firmě:

Luděk_English_25092014.mp3 (991398)

v kurzech ve dvojici jsme postupně za jeden rok ze slovní zásoby dostali do jeho angličtniy plynulé věty:

Luděk_English_20082015.mp3 (6728723)

 

Novinka!

Pro chronické a úplné začátečníky je připraven speciální motivační duhový mrawouk.

 

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ORANŽOVÝ

Na úrovni MRAWOUK ORANŽOVÝ ovládáte základní slovní zásobu obsahující cca 800 slovíček se správnou a jistou výslovností. Rozumíte tématům, která se týkají osobních informací a základních každodenních situací v přítomném čase. Dokážete s jistotou jednoduše ve větách odpovědět na otázky týkající Vás osobně a Vašeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, moje práce/škola, můj denní režim), budete mít zažité kladení jednoduchých otázek.

Odpovídá úrovni: úplný začátečník / chronický začátečník / starter

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ČERVENÝ

Na úrovni MRAWOUK ČERVENÝ ovládáte slovní zásobu obsahující cca 1250 slovíček se správnou a jistou výslovností. Máte ukotvená témata každodenního života (moje rodina, moje záliby, moje práce, můj dům, dovolená, jídlo) v přítomném, minulém a částečně i v budoucím čase. Dovedete používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (koupit si něco v obchodě, zeptat se kolik je hodin, zeptat se na cestu apod.). Můžete si po zvládnutí minulého času přečíst knížku v angličtině (zjednodušenou četbu - např. detektivku). 

Odpovídá úrovni: pokročilý začátečník / chronický začátečník / A1

 

 

 

 

 

 


MRAWOUK MODRÝ

Na úrovni MRAWOUK MODRÝ se Vaše slovní zásoba prohlubuje, konkretizuje a ovládáte slovní zásobu obsahující cca 2500 slovíček. Rozumíte mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se Vás bezprostředně týkají (nakupování, záliby, cestování, životní styl), dokážete se v běžných situacích domluvit v cizí zemi a dovedete mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech a zvládnete i zdůvodnit své jednání. Psaný projev se stává komplexnější (požíváte jednouchá souvětí). V čtení knih přejdete do pokročilejší úrovně zjednodušené četby a zorientujete se na anglicky psané webové stránce. 

Odpovídá úrovni: mírně pokročilý / A2

Znalosti: na úrovni zkoušky KET (Key English Test)

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ZELENÝ

 

Na úrovni MRAWOUK ZELENÝ ovládáte slovní zásobu obsahující cca 3750 slovíček. Dokážete se plynně vyjadřovat, a to ústně i písemně, při rozhovoru spontánně reagujete. Máte ukotvené základní fráze týkající se Vaší profese. Navíc už rozumíte hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těm, které se týkají abstraktních témat. Proto si již můžete dovolit přečíst časopis, knihu nebo webovou stránku o tématech, která Vás zajímají. 

Odpovídá úrovni: středně pokročilý / B1

Znalosti: na úrovni zkoušky PET (Preliminary English Test)

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ŽLUTÝ

Na úrovni MRAWOUK ŽLUTÝ Vaše slovní zásoba jistě obsahuje minimálně 5000 slovíček. Navíc už jste schopní plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata a (pozor!) dokážete vést rozhovor s rodilým mluvčím. Rozumíte složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a frázím a také je umíte používat. Dovedete napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu. Bez větších problémů čtete a rozumíte autentickým cizojazyčným textům (knihy, noviny, časopisy, weby) a díváte se na televizní kanály, filmy a seriály v angličtině bez titulků. 

Odpovídá úrovni: vyšší pokročilý / B2

Znalosti: na úrovni Státní jazykové zkoušky základní, zkoušky FCE (First Certificate of English)

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ČERNÝ

 

Na úrovni MRAWOUK ČERNÝ dokážete mluvit rychle a plynule, aniž byste hledali neznámá slova (Vaše slovní zásoba zahrnuje tisíce slovíček). Dokážete flexibilně používat angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Váš psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný. Rozlišujete drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi, znáte velké množství odborných termínů či slangu. Rozhovor s rodilým mluvčím Vám nečiní žádné větší problémy. Podíváte se na zprávy na CNN nebo si poslechnete BBC. 

Odpovídá úrovni: pokročilý / C1

Znalosti: na úrovni Státní jazykové zkoušky všeobecné, zkoušky CAE (Certificate of Advanced English)