Metodika výuky

1. buduji stabilní a pevné základy

Je Vám povědomá následující situace?

Začínáte každou větu Hmm...? Nemůžete se vymáčknout i když víte, že to jste se přece už učili? Tápete při koverzaci?

Pak Vám může pomoci důkladně si upevnit základy jazyka.

Kladu důraz na upevňování a ukotvování získaných znalostí tak, abyste se při používání jazyka cítili jisti a nestyděli se komunikovat. Nejde se dál, dokud klienti sami necítí, že mají probíranou látku zažitou a umí ji v aktivní komunikaci použít.

Vycházím se svých vlastních zkušeností, kdy jsem se učila jazyky a vždy mi vyhovoval jasně daný systém, přehlednost a srozumitelnost. Dostanete ode mě přehled gramatiky vždy na jednom papíře, přehledně a hlavně česky. Každý nový gramatický jev se procvičuje v konverzaci tak dlouho, až Vám začne naskakovat automaticky a Vy o něm nemusíte přemýšlet. Naučím Vás různé triky a tipy, jak si vše zapamatovat bez drilu a nudného vyplňování cvičení z učebnice.

2. učím se primárně přes poslech

Je Vám povědomá následující situace?

Nevybavují se Vám slovíčka dostatečně rychle? Nevzpomenete si, když je potřebujete použít? Stalo se Vám někdy, že jste slyšeli anglické slovo a řekli jste si: „Hmm, tak to už jsem někde slyšel, ale už vůbec nevím, co to je...“

Taková slovíčka při rychlé komunikaci s cizincem Vám nejsou moc k užitku! Chcete-li plynule komunikovat anglicky, musíte znát slovíčka perfektně a musí se vám vybavovat okamžitě!

Slova jsou základem jazyka.

Základem čtení je sluch a ne řeč. Paměť funguje daleko lépe, když se při učení používá více smyslových orgánů. Proto používám při výuce nahrávky slovíček i celých konverzačních celků. Je také důležité při učení slovíček vše vyslovovat nahlas. Tím totiž kromě písemné podoby vstřebáte i zvukovou podobu slovíčka a dostanete do sluchu melodii slovíčka. Navíc získáte větší jistotu při výslovnosti slovíček. Samozřejmostí většiny lekcí jsou poslechy písniček a sledování videí. Dále používám i různé mnemotechnické pomůcky pro lepší zapamatování si slovíček v kontextu.

 

3. vnímám své pokroky

Je Vám povědomá následující situace?

Několikrát jste se už angličtinu učili a když se Vás někdo zeptá, jestli umíte anglicky nebo co z angličtiny znáte, tak Vaše odpověď je "Neumím" nebo "Nic"?

Nejste sami. Podle mých zkušeností je to klasická odpověď nejen chronických začátečníků.

Pomohu Vám přemýšlet o výsledcích jinak než černobíle. Je potřeba se zaměřit na to, co se Vám podařilo, co už umíte (např. procentuelně) a ne na to, kolik že toho proboha ještě neumíte nebo ste zase zapomněli. Zpracuji s Vámi individuální plán, který po určité době vyhodnotíme.

Dále pracuji s nahrávkami. Jak nejlépe poznáte, že jste se v mluveném projevu posunuli dále? Nahraji si Vás, když ke mě přijdete a pak si Vás nahraji, jak mluvíte, podruhé po určité době a sami uslyšíte ten rozdíl! A pak si budete více věřit, protože na vlastní uši uslyšíte svůj vlastní projev :) Ukázky nahrávek některých klientů si můžete poslechnout v sekci Mrawouci.

Mám také definované úrovně pokročilosti včetně přehledu zvládnuté gramatiky, počtu naučených slovíček a konverzačních témat. Když se budete angličtině věnovat pravidelně, tak si můžete „změřit“ své pokroky, uvidíte odkud kam jste se dostali. Pomůže Vám to v motivaci pro další učení. Úrovně pokročilosti jsou pojmenované jako „mrawouci“ s různými barvami. Při dosažení určité úrovně získáte certifikát a propagační předměty s „mravoukem“ příslušné barvy.

Podrobný popis najdete v sekci Mrawouci.

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ORANŽOVÝ

 

 

 

 

 

MRAWOUK ČERVENÝ

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK MODRÝ

 

 

 

 

 

MRAWOUK ZELENÝ

 

 

 

 

 

MRAWOUK ŽLUTÝ

 

 

 

 

 

 

MRAWOUK ČERNÝ           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý svojí cestou

Metod, jak se efektivně učit cizí jazyk je spousta. Každý člověk je jiný a každému vyhovuje něco jiného. Nenechte si namluvit, že nějaký jeden způsob je ten jediný, ten nejlepší. Vyzkoušejte si jich co nejvíce, naslouchejte své intuici.  Možná zjistíte, že různé oblasti slovní zásoby se vám nejlépe učí různými metodami. Buďte otevření novým nápadům.

Nejdůležitější je však motivace, odhodlání a výdrž. Žádná metoda totiž neumí dostat cizí jazky do hlavy bez učení. Takže, prosím, ve Vašem vlastním zájmu než se přihlásíte na jakýkoliv kurz nebo výuku cizího jazyka, zvažte svou motivaci a časové možnosti pro učení se tohoto jazyka.